Inspecties

Beheer, onderhoud en toezicht op elektrotechnische installaties.
Werkgevers zijn wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektrotechnische installaties en de daarop aangesloten toestellen en apparaten. Om aan te tonen dat al het mogelijke is gedaan ter voorkoming van eventuele calamiteiten, is de werkgever verplicht tot het uitvoeren van periodieke inspecties volgens de Europese normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 2011.

Kwalificaties

Onze mensen zijn gekwalificeerd om alle nodige inspecties uit te voeren volgens deze normen. Het werken volgens de voorschriften van NEN-EN 50110 en NEN 3140 verhoogt tevens de bedrijfszekerheid en vermindert de kans op storingen en uitval van de installatie.

De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 bestrijken drie gebieden:

Thermografische inspecties

Elektrische installaties geven een hoop warmte af. Bij te veel warmte kan er stroomuitval optreden en in sommige gevallen zelfs brand. Een thermografische inspectie kan dit voorkomen en geeft u een duidelijk beeld van de dynamische conditie van uw installaties. De warmtebeelden geven een nauwkeurig inzicht in onderdelen die oververhit zijn en laten zien waar zich slechte contacten bevinden.

Veiligheid waarborgen

Wij doen deze inspecties als aanvulling op de inspecties conform de normen NEN-3140 en NEN-EN 50110. Hiermee waarborgen wij de veiligheid van uw installaties en voldoet u aan de eisen die steeds meer verzekeraars hieromtrent stellen.

Omdat de metingen contactloos en onder belasting worden uitgevoerd kunnen uw installaties gewoon doordraaien. Hierdoor is de overlast voor uw bedrijfsproces minimaal.

inspecties