Storing melden?
Bel: 088 - 88 20 222

Inspecties

Onze afdeling Inspecties is belast met het toezicht op en beheren van bestaande elektrotechnische installaties. De Arbo-wet schrijft voor dat werkgevers wettelijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de elektrotechnische installaties en de daarop aangesloten toestellen en apparaten.

Ook u kunt bij een ongeval, veroorzaakt door een gebrek aan veiligheidsregels, verantwoordelijk worden gesteld. Om aan te tonen dat al het mogelijke is gedaan ter voorkoming van eventuele calamiteiten, is de werkgever verplicht tot het uitvoeren van periodieke inspecties volgens de Europese normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 2011.

Technisch Beheer Nederland kan u deze zorg uit handen nemen. Onze mensen zijn gekwalificeerd om alle nodige inspecties uit te voeren, volgens de Europese normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 2011.

De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 bestrijken drie gebieden:

  • Inspectie van elektrische installaties
  • Inspectie van elektrische apparaten
  • Het instrueren en aanwijzen van personen

Het werken volgens de voorschriften van NEN-EN 50110 en NEN 3140 verhoogt uiteraard ook de bedrijfszekerheid en vermindert de kans op storingen en uitval van de installatie.

 

Thermografische inspecties

Elektrische installaties geven een hoop warmte af. Soms zelfs teveel warmte, wat stroomuitval en zelfs brand tot gevolg kan hebben. Een thermografische inspectie kan dit voorkomen. Technisch Beheer Nederland voert deze thermografische inspecties uit. Na de inspectie heeft u een duidelijk beeld van de dynamische conditie van uw installaties. De warmtebeelden geven een heel nauwkeurig inzicht in onderdelen die oververhit zijn, of waar zich slechte contacten bevinden.

Naast zelfstandige inspecties, doet Technisch Beheer Nederland deze thermografische inspecties als aanvulling op de inspecties conform de normen NEN-3140 en NEN-EN 50110. Dit om de veiligheid van uw installaties te waarborgen en te voldoen aan de eisen die steeds meer verzekeraars hieromtrent stellen.

Omdat de metingen contactloos en onder belasting worden uitgevoerd, kunnen uw installaties gewoon doordraaien en blijft de overlast voor uw bedrijfsproces minimaal.

Bij Technisch Beheer Nederland bent u altijd in het bezit van goed gecontroleerde, veilige elektrotechnische installaties.

Wij verzorgen ook onderstaande inspecties:

  • F-Gassen
  • Scios
  • EPBD
  • BRL6000
  • EPA